Historie

Notoddengruppens historie.

Gruppen ble stiftet i 1951, og ble i mars 1953 opptatt som medlem i NRRL. Det er derfor dette årstallet brukes som offisiell stiftelsestidspunkt. Det ble på møtet 17. mars dette året bestemt at navnet skulle være Notoddengruppen av NRRL. Den første formann ble LA1TE / Odd, som for øvrig senere også virket som president i ligaen fra 1966 til 1968. Gruppe lokalet var i begynnelsen i et nedlagt bakeri. På grunn av at dette huset skulle rives, ble gruppen nødt til å skaffe annet lokale. Det skjedde ved at et eldre hus ble flyttet fra en del av byen til en tomt som var ‘ordnet’ like ved riksvegen fra Kongsberg. Dette arbeidet var ferdig i 1955, og «Stutemyra Radio» ble gruppens tilholdssted i mange år. Huset ligger der ennå: på venstre hånd når du kommer til Notodden fra Kongsberg – like etter Høgåskrysset.

Aktiviteten i grupperegi var stor de første årene. Dette kom nok delvis av den entusiasmen som ble bygget opp med arbeidet med klubbhuset. Aktiviteten på lufta tok seg også opp, og mye utstyr ble satt i drift. Og i 1955 startet en aktivitet som skulle bringe gruppen tett sammen med Kongsberg-gruppen, nemlig ‘Meheia-meetingene’. Ja, samarbeidet mellom de to gruppene gikk faktisk så langt at de i perioden fra 1958 til 1966 var slått sammen. Dette samarbeidet kan vi faktisk merke ettervirkninger av den dag i dag.

Av store saker fra de første årene, kan nevnes deltagelse i Fjellredningstjenesten, med sambandsoppdrag i påskefjellet fra Bitringsnatten i Gausta-området. Disse oppdragene pågikk fra 1958 til og med 1964. Dette året gikk forøvrig den første ‘Hjartdal Meeting’ av stabelen, med deltagelse fra både Drammen og Oslo.

I 1964 ble NRRL’s generalforsamling avholdt på Notodden. I følge referatene var dette helt etter tradisjonelt mønster, med revejakt, utstilling, omvisning (i Svælgfoss Kraftverk), ham-fest på lørdag og selve generalforsamlingen søndag. Til dette møtet var det kommet 135 deltagere fra hele Norge. Gruppen kom fra oppdraget med et ‘pent overskudd’, som var basis for driften en del år.

I 1970 ble gruppelokalet på Stutemyra solgt, og gruppen flyttet inn i en forretningsgård i sentrum – også der etter mye arbeide for å pusse opp. Disse lokalene ble benyttet fram til 1986, da selskapet som eier gården trengte lokalene. Vi overtok da radiohuset til NRK som tidligere hadde huset Notodden Kringkaster.

Fra 1970 var det også mye aktivitet med sambands oppdrag i forbindelse med sykkelløpet «Lifjell Rundt». Og i 1975 hadde amatørene mye å gjøre med samband ved langrenns-NM som Heddal IL arrangerte. Men det har ikke vært interesse fra offentlige instanser om vår deltagelse i et eventuelt nødsamband. Vi har et planlagt opplegg, og dette er rapportert til politiet, men vi har ikke hørt noe fra dem.

Litt fra Grenland


Da Norsk Radio Relæ Liga ble stiftet i 1928, skulle det gå hele 18 år før det ble etablert en gruppe av Ligaen i Grenlandsdistriktet,men det er vel rimelig å trekke fra 5 år på grunn av krigen.

I begynnelsen av 30- årene var det allerede etablert en gruppe av NRRL på Notodden med kringkastingsbestyrer Ragnv. E. Pedersen LA1W som formann. At det også var interesse for Ligaen i Grenlandsdistriktet, ser vi av organisasjonens annaler. Pr. 1. september 1932 er det nevnt at Olav Kløverød, Sneltvedt, Skien, er registrert som nytt medlem, men uten lisens.

I dette året eksisterte det 7 grupper i NRRL Så i 1933 begynner vi å ane spiren til en seriøs radioamatørvirksomhet i Grenland. Da er LA3B Trygve Raabe registrert som radioamatør, riktignok med adresse Drammen. Men i oversikten over norske radioamatører pr. 1. mars 1934 har han fått adresse: Myrene, Porsgrunn. Trygve Raabe var en sterk og aktiv person som glødet for radioamatørsaken. Med ham kan man trygt si at denne hobbyen begynte å slå rot i Grenland.

I november 1937 ser vi for første gang signaturen LA7P Arvid Darre, Skien, i fortegnelsen over norske radioamatører. I 1939 kommer LA9B Thor Haugen, Siljan. LA7P Darre forteller at disse 3 sammen med LA4U Egil Berg, Notodden, stort sett utgjorde Notoddengruppa med LA4U som formann.

Det var ingen organisert kursvirksomhet den gang. Man måtte som regel lære seg morse og teori selv. Lisens prøven kunne man avlegge hos telegrafbestyrerne eller hos bestyrerne av kringkastingsstasjonene, de såkalte relestasjoner. Den sivile amatørvirksomheten ble brått slutt da krigen kom. Men at det var lagt et godt radiomessig grunnlag, ser vi av den innsatsen som de lisensierte amatører utfoldet allerede i krigens første dager. Vi skal ikke her komme nærmere inn på krigs begivenhetene. La oss bare konstatere at LA7P Arvid Darre tilbrakte 21 harde måneder i fengsel i Tyskland og unngikk nærmest ved et under dødsstraff. LA3B Trygve Raabe ble arrestert i Høydalsmo og satt som krigsfange på Logen i Oslo. Siden drev han illegalt arbeid og satt 5 måneder på Grini.

STREIFTOG
Grenland Gruppe av NRRL 50 år
SIMON ODDEN – LA3EL


Formenn i Notoddengruppen:
LA1TE Odd Krane Tvedt 1953 – 1964
LA4ZB Sigurd J. Kaasa 1965 – 1966
LA2GG Svein Thunberg 1966 – 1968
LA4LK Gunnar Reinsborg 1969 – 1975
LA5DK Leif Eid Lia 1976 – 1980
LA6CJ Harald Syverud 1981 – 1987
LA9WJ Håkon Indseth 1987 – 1989
LA7RE Finn Johnsen 1989 – 2001
LA8HY Svein Simones 2001 – 2003
LA6CJ Harald Syverud 2003 –
50 år