Nasjonale Nødfrekvenser

På de bånd der IARU Region 1 (R1) har publisert nødfrekvenser, vil nasjonale nødfrekvenser være sammenfallende med det som er publisert for R1.

Skal nødfrekvenser brukes i en reell situasjon, eller som del av en øvelse, skal NRRL informere R1. For øvelse skal informasjonen gis i god tid før øvelsen.
Dette for at R1 skal kunne varsle sine medlemsland slik at frekvensen kan holdes mest mulig fri for QRM.

Nødfrekvensene er å betrakte som en senterfrekvens for aktiviteten (Centre of Activity, CoA), og gir ingen rett til å jage bort andre av den grunn.
Opp til +-20kHz ut fra CoA er greit å bruke.

Når det gjelder 2m og 70cm FM får det være opp til hver gruppe/distrikt å avgjøre hva de vil bruke som lokal nødfrekvens.  Normalt vil det være en lokal repeater eller simpleks frekvens.
I NRRLs frekvensplan er 433.250 og 145.300 avsatt for FM nødsamband.

DMR
På UHF er følgende frekvenser avsatt:
  –     433.4250            DV (DMR) Simpleks     TG99 Groupcall TS1, CC1
–      433.4500            Call DV (DMR)               Simpleks, dvs TG99 Groupcall og TS1, CC1
–      433.4750            DV (DMR) Simpleks      TG99 Groupcall TS1, CC1

For evt portable SAR (DMR eller FM) repeater så anbefales følgende:
–     434.9375 / 432.9375     For DMR – TS1/TS2 som nødvendig, og igjen
                                            TG99 Groupcall, CC1

BåndNødFrekvens Max båndbredde
160m    1.970  2700
80m    3.760  2700
60m    5.390  2700
40m    7.110  2700
30m  10.140    500
20m  14.300  2700
17m  18.160  2700
15m  21.360  2700
12m  24.975                         2700
10m  28.490  2700
6m  FM  51.510
4m   69.975
2m    APRS144.800